blogname

112
enschedenieuws.nl

De nieuwsgroep
voor Nederland!
Zondag 17 september manifesteren in Enschede? Dit zijn de regels


Enschede - Op zondag 17 september willen verschillende groeperingen in Enschede gebruik maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting. Op meerdere plekken in Enschede staan betogingen gepland.

De politie, gemeente Enschede en het Openbaar Ministerie hechten er veel waarde aan deze betogingen ongestoord en veilig te laten verlopen. Voor een goed verloop gelden een aantal basisregels waar iedere deelnemer, toeschouwer of burger zich aan moet houden. Het niet naleven van deze regels heeft consequenties.
Welke regels hanteren wij?

Enschede is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit betekent dat:

Er preventief gefouilleerd kan worden. Dit kan na bevel van de Officier van Justitie
Het niet toegestaan is gezicht bedekkende kleding te dragen (zoals capuchons, sjaals, etc)
Het niet toegestaan is stokken of andersoortige (potentiële) wapens bij je te hebben.
De politie zal ingrijpen bij verstoringen van de openbare orde of pogingen daartoe
Het verboden is op een openbare plaats samen te scholen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden
Discriminerende uitingen (in welke vorm dan ook) niet zijn toegestaan
Het niet toegestaan is vuurwerk of fakkels af te steken
Het niet toegestaan is om alcohol bij je te hebben
Er cameratoezicht is
Geweld en/of beledigingen tegen politiemensen niet worden geaccepteerd

Het niet naleven van deze regels heeft consequenties. Mensen die vernielingen plegen moeten er daarnaast rekening mee houden dat zij ook civielrechtelijk aansprakelijk zullen worden gesteld om zo de schade te verhalen. Daarbij geldt dat alle personen in een groep hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade als gevolg van vernielingen gepleegd door een individu, dat onderdeel uitmaakt van deze groep (groepsaansprakelijkheid).

Lokaal nieuws


Landelijk Nieuws